Osmanlıca Tercüme

SOY AĞACI ARAŞTIRMALARI VE AİLE TARİHİ YAZMA

SOY AĞACI ARAŞTIRMALARI VE AİLE TARİHİ YAZMA


SOYAĞACI ARAŞTIRMALARI VE AİLE TARİHİ YAZMA

İnsanların, soylarını araştırma merakı her dönemde var olmuştur. Kendinden önceki nesillerle ilgili detaylı bilgilere ulaşma duygusu, insanları soyağacı araştırmalarına yönlendirmektedir.

Soyağacı araştırması yaparken; dönemine ait sosyal, kültürel, ekonomik ve daha birçok konuda geniş bilgiler içeren Şer‘iyye Sicilleri, Temettu‘at Defterleri, Nakîbü’l-Eşrâf vb. her türlü arşiv belgesinden istifade etmekteyiz.

Arşiv araştırmaları neticesinde çıkan materyaller sayesinde, konusunda uzman olan arkadaşlarımızla, aile tarihi yazmaktayız.