Osmanlıca'dan Türkçeye Çeviri Örnekleri

Matbû Örneği

Rik'a Örneği

Dîvânî Örneği


 


rika.html

 

 

Şer'iyye Sicili Örneği

Nufus Defteri Örneği